Investerare
 Företagshändelser och ekonomi.

NFO Drives har sedan 1999 varit ett börsnoterat bolag. NFO Drives har som ambition att kontinuerligt uppdatera aktiemarknaden och investerare med relevant information. I och med detta blir det lättare att förstå NFO Drives verksamhet. På spotlights hemsida kan du hitta mer information.

Kalender

Bokslutskommuniké       19 februari

Delårsrapport 1 2021     16 april

Årsstämma                     23 april

Delårsrapport 2 2021     9 juli

Delårsrapport 3 2021     15 oktober

Valberedning 2021

 

Senaste nyheterna

Ekonomiska rapporter 2020

Kvartal 1          Kvartal 2        Kvartal 3

Årsredovisningar

2019                  2018                2017

info@nfodrives.se

+46454-37029

Tubba Torg 5 

SE-37432 Karlshamn, Sweden

Upgrading the future.

  • Linkedin NFO