Investerare
 Företagshändelser och ekonomi.

NFO Drives har sedan 1999 varit ett börsnoterat bolag. NFO Drives har som ambition att kontinuerligt uppdatera aktiemarknaden och investerare med relevant information. I och med detta blir det lättare att förstå NFO Drives verksamhet. På spotlights hemsida kan du hitta mer information.

Kalender

Kallelse extra bolagsstämma

Oct 28, 2020

Extra Bolagsstämma

Feb 18, 2021

Bokslutskommuniké 2021

Please reload

 

Senaste nyheterna

Ekonomiska rapporter

October 15, 2020

Delårsrapport kvartal 3 2020

July 07, 2020

Delårsrapport kvartal 2 2020

April 15, 2020

Delårsrapport kvartal 1 2020

March 18, 2020

Årsredovisning 2019

February 13, 2020

Bokslutskommuniké 2019

October 09, 2019

Delårsrapport kvartal 3

August 15, 2019

Delårsrapport kvartal 2

April 16, 2019

Delårsrapport kvartal 1

March 20, 2019

Årsredovisning 2018

February 06, 2019

Bokslutskommuniké 2018

November 06, 2018

Delårsrapport kvartal 3

.

August 29, 2018

Delårsrapport kvartal 2

May 16, 2018

Delårsrapport kvartal 1

February 15, 2018

Bokslutskommuniké 2017

November 06, 2017

Delårsrapport kvartal 3

August 28, 2017

Delårsrapport kvartal 2

May 30, 2017

Delårsrapport kvartal 1

 

April 23, 2017

Kommuniké från årsstämma NFO Drives

Please reload

info@nfodrives.se

+46454-37029

Tubba Torg 5 

SE-37432 Karlshamn, Sweden

Upgrading the future.

  • Linkedin NFO