top of page

Investerare
Rapporter & Nyheter

NFO Drives har sedan 1999 varit ett börsnoterat bolag. Vi har som ambition att kontinuerligt uppdatera aktiemarknaden och investerare med relevant information. I och med detta blir det lättare att förstå NFO Drives verksamhet. På denna sida publiceras ekonomiska rapporter samt viktiga datum att ha koll på. Genom att följa oss på cision news och på Linked-In missar du inte andra publiceringar och pressmeddelanden. Även på spotlight markets hemsida kan du läsa nyheter och information om bolaget.

2022
 

Bokslutskommuniké (2021)    15 Februari 
Årsredovisning (2021)            31 Mars      
Q1-rapport släpp
s                  14 April
Q2-rapport släpps                   8 Juli        
Q3-rapport släpps                  14 Oktober


2023

Bokslutskommuniké (2022)   17 Februari
Årsredovisning (2022)            31 Mars
Q1-rapport släpps                  14 April
Q2-rapport släpps                  7 Juli
Q3-rapport släpps                  12 Oktober


2024
Bokslutskommuniké (2023)   16 Februari
Årsredovisning (2023)            29 Mars
Q1-rapport släpps                  12 April
Årsstämma                             26 April
 

Viktiga datum
 

Frekvensomriktare

Kontakta oss! info@nfodrives.se

Bolagsfakta & Bolagsordning

Valberedningsinstruktion

Hållbarhetsrapport

Nyheter SWE

Senaste nyheterna

Ekonomiska rapporter 
Kvartal 1 2023          Kvartal 2 2023        Kvartal 3 2023     Bokslutskommuniké 2022      Årsredovisning 2022

Årsredovisningar
2022                 2021                 2020                 2019                2018               2017

bottom of page