Investerare
 Företagshändelser och ekonomi.

NFO Drives har sedan 1999 varit ett börsnoterat bolag. NFO Drives har som ambition att kontinuerligt uppdatera aktiemarknaden och investerare med relevant information. I och med detta blir det lättare att förstå NFO Drives verksamhet. På spotlights hemsida kan du hitta mer information.

Kalender
Delårsrapport 3 2021     15 oktober
Bokslutskommuniké       18 feb-2022 

Frekvensomriktare

Kontakta oss! info@nfodrives.se

Bolagsfakta & Bolagsordning

 

Senaste nyheterna

Ekonomiska rapporter 2021

Kvartal 1          Kvartal 2        Kvartal 3      Bokslutskommuniké 2021      Årsredovisning 2021

Årsredovisningar

2020                 2019                2018               2017