Investerare
 Företagshändelser och ekonomi.

NFO Drives har sedan 1999 varit ett börsnoterat bolag. NFO Drives har som ambition att kontinuerligt uppdatera aktiemarknaden och investerare med relevant information. I och med detta blir det lättare att förstå NFO Drives verksamhet. På spotlights hemsida kan du hitta mer information.

Kalender 2022
     
Publicerar kvartal 3         14 oktober

Kalender 2023
Bokslutskommuniké       17 februari 

 

Frekvensomriktare

Kontakta oss! info@nfodrives.se

Bolagsfakta & Bolagsordning

 

Senaste nyheterna

Ekonomiska rapporter 2022
Kvartal 1          Kvartal 2        Kvartal 3      Bokslutskommuniké 2022      Årsredovisning 2022

Årsredovisningar
2021                 2020                 2019                2018               2017