Den optimala motorstyrningen

NFO Drives utvecklar frekvensomformare med en unik patenterad teknik vilka används för motorstyrning av elmotorer. Bolagets teknik skiljer sig från alla andra tillverkare på följande vis: NFO Sinus omformar sinuskurvans frekvens med bibehållen ren sinuskurva. Största argumentet för val av NFO frekvensomformare är reducering av lagerskadorna p g a att den patenterade tekniken skapar inga lagerströmmar, som i sin tur innebär kostnadseffektiv, avbrottsfri drift av motorer.

NFO Sinus frekvensomriktare

Enkel installation

Tyst drift

Säker teknik

+ Inga skärmade kablar
+ Inga krångliga installationskrav
+ Inga avståndsbegränsningar
+ Inga elektromagnetiska störningar
+ Inga irriterade switchljud
+ Inga lagerströmmar
+ Inga jordströmmar

En lönsam investering

Med frekvensomriktare från NFO sparar du energi. Varvtalsreglera elektriska motorer till pumpar, fläktar och maskiner, störningsfritt. En unik och patenterad teknik. Din investering återbetalar sig ofta på endast ett år.

Sortiment

NFO finns i många olika effektstorlekar och kapslingar.
Modelltabell.jpg
NFO Sinus

Välj rätt omriktare! Kontakta gärna NFO Drives.

Välj rätt dimension av omriktare till den motor som ska styras: Läs av motorns nominella ström på dess märkplåt och välj omriktare som kan leverera minst denna ström kontinuerligt.

En NFO-omriktare kan användas för att styra flera motorer – se bara till att strömmen räcker till.

Exempel: För att styra tre motorer med nominell ström 2,5A (totalt 7,5A)  välj en omriktare på 4,0 kW med kontinuerlig utström på 8,8A.
Om du vet att motorn inte kommer att köras med full ström kan du välja en mindre omriktare.
Om du vill ha möjlighet att lasta motorn över dess nominella ström måste du ta hänsyn till detta vid val av omriktare.

Produktblad

NFO Optimal 2,2kW IP55
NFO Sinus Prislista 2022 gällande 1 Juli
NFO Sinus  4 - 7,5kW IP54
NFO Sinus Prislista 2022 gällande 1 April
NFO Sinus 7,5 - 15kW IP20
RoHs
Mechanical Dimensions 0,37-15kW
REACH
CE-marking - Declaration of Conformity 2017
NFO PWM 3x400V 0,37-90kW
CE-marking - Declaration of Conformity NFO Sinus Optimal 2,2kW
NFO PWM Prislista 2022
 

Manualer

Manual NFO Sinus G2
Manual NFO Sinus Optimal
Snabbinstallationsguide NFO Sinus G2
Användarhandbok 400 V, 3 fas matning
0,37 - 15 kW serie G2
Användarhandbok 230 V, 3 fas matning
Supplement 0,37kW -3kW
Äldre manualer
Fieldbus Interface Communication 
Seriekanal ver 5.0
0,37 – 15kW serie G2 ver. 3.4 fr.o.m. 2009-03-20
0,37 – 15kW serie G2 ver. 3.3 fr.o.m. 2008-01-01
0,37 – 15kW serie G2 ver. 3.2 fr.o.m. 2007-05-02
1,5 – 15kW serie G2 ver. 3.1 fr.o.m. 2006-06-28
0,37 – 11kW ver. 2.8 gamla 1-fas – och 3-fas matade
Användarhandbok NFO Sinus Optimal 2,2kW
NFO Sinus Optimal snabbguide
Manual NFO PWM
Användarhandbok 400 V, 3 fas matning
0,37 - 90 kW serie NFO PWM
Modbus 
Modbus quickguide NFO Sinus G2
Modbus complete parameter table NFO Sinus Optimal
Communication supplement ver. 2.03 2013
Ladda ner NFO Sinus Manager v.2.1.1.0 genom att trycka på filen till höger.
Egenskaper hos NFO Sinus Manager
 • Lätt hantering av flera parameterinställningar i flera frekvensomriktare.

 • Uppdatera och säkerhetskopiera parameterinställningar.

 • Styr och övervaka frekvensomriktare via serieportarna.

 • Använd flera serieportar simultant.

 • Grafisk övervakning av utvalda parametrar.

 • Utskriftsfunktion av parameterlistor.

 • Inbyggd keyboardsimulator.

 • Stöd för MODBUS.

 
Systemkrav
 • Operativsystem: Windows 10

 • För NFO Sinus:  En RS232 seriell port på datorn eller en USB till seriellportsadapter, samt seriekabel anpassad för NFO Sinus. Seriekabel finns att tillgå via NFO Drives AB, alternativt koppla in enligt omriktarens manual.

 • För NFO Sinus Optimal:  En USB port på datorn samt en USB A/B-kabel. Ändra Sinus Managers grundinställning för kommunikation från NFO Classic till Modbus RTU, i meny Options/Settings/Default COM Settings (se bild).

NFO Sinus manager
Sinus manager.png

Mjukvara

Applikationer

NFO Sinus kontrollerar elektriska motorer med ren sinus. Det ger många fördelar när frekvensomriktaren kan placeras på många olika ställen.
 

Bostads- och affärsfastigheter (HVAC)
Industri (VVS och maskiner)
Jordbruks- och ryttarsystem (vakuumpumpar, maskiner etc.)
Lager och kylförvaring (HVAC)
Laboratorie-, test- och forskningsanläggningar (HVAC)
Marin (HVAC)
Radio- och TV-studio (HVAC)
Universitet och skolor (HVAC)
Sjukhus (HVAC)
Teatrar och konserthallar (VVS och maskiner)
Vattenverk och pumphouses (pumpar)
OEM-integrering av företagets egna produkter.