top of page

Den optimala motorstyrningen

NFO Sinus är det självklara valet för motorstyrning av elmotorer. Som enda produkt på marknaden omformar NFO Sinus elnätsfrekvensen till en ny frekvens med ren sinuskurva. Denna teknik gör att du kan reducera lagerskadorna då inga lagerströmmar uppstår. Detta i sin tur innebär kostnadseffektiv, avbrottsfri drift av motorer. Samtidigt kan motorn drivas tyst och utan krav på dyra skärmade kablar. Sammantaget gör detta att NFO-omriktaren är en lönsam investering som ofta betalar av sig på 1 år. Den låga energiförbrukningen hjälper dig att nå dina hållbarhetsmål

Fördelar
NFO_10033.jpg

Enkel installation

+ Inga skärmade kablar
+ Inga krångliga installationskrav
+ Inga avståndsbegränsningar

Tyst drift

+ Inga elektromagnetiska störningar
+ Inga irriterade switchljud

Säker teknik

+ Inga lagerströmmar
+ Inga jordströmmar
Nyfiken? 

Ta chansen att läsa och se mer om NFO Sinus, välj själv om du vill se det i Video, PowerPoint, eller skrift! 

Produktdokument

Prislistor
NFO_Sinus_Optimal_2k2W-2409-SV-bilder-1.jpg
Produktdokument
Produktblad
Certifieringar

Manualer

Manualer
Microsoft Word - 201017-3_NFO_Sinus_Optimal_Snabbguide_Sv.docx.jpg
Manual NFO Sinus Optimal
Manual NFO Sinus G2
Manual NFO PWM
Profinet/Profibus
Äldre manualer
Mjukvara

Mjukvara

Egenskaper hos NFO Sinus Manager
 • Lätt hantering av flera parameterinställningar i flera frekvensomriktare.

 • Uppdatera och säkerhetskopiera parameterinställningar.

 • Styr och övervaka frekvensomriktare via serieportarna.

 • Använd flera serieportar simultant.

 • Grafisk övervakning av utvalda parametrar.

 • Utskriftsfunktion av parameterlistor.

 • Inbyggd keyboardsimulator.

 • Stöd för MODBUS.

Systemkrav
 • Operativsystem: Windows 10

 • För NFO Sinus:  En RS232 seriell port på datorn eller en USB till seriellportsadapter, samt seriekabel anpassad för NFO Sinus. Seriekabel finns att tillgå via NFO Drives AB, alternativt koppla in enligt omriktarens manual.

 • För NFO Sinus Optimal:  En USB port på datorn samt en USB A/B-kabel. Ändra Sinus Managers grundinställning för kommunikation från NFO Classic till Modbus RTU, i meny Options/Settings/Default COM Settings (se bild).

Nedladdningar

NFO Sinus G2
Ladda ner NFO Sinus Manager för G2- omriktare genom att välja filen nedan.
NFO Sinus Optimal
Ladda ner vår nyutvecklade mjukvara för Optimalomriktare, genom att välja filen nedan.
Firmware update information
Optimal firmware update guide 3.x.x
Optimal firmware update guide 2.x.x
Optimal firmware release log
Energikalkylator

Beräkna din möjliga energibesparing

Utöver många andra fördelar är NFO Sinus även väldigt energieffektiv. Beräkna hur mycket du kan spara i energiförbrukning jämfört med en traditionell PWM - frekvensomriktare.

Eergi2

Energikalkylator

Nominal Frequency
Hz
Nominal Motor Power
W
Energy Price
€/kWh
Months
 
Hertz
Cost (€/kWh)
Energy cost over time when running with a frequency of 25 Hz
Time (Months)
Frequency (Hz)
P [NFO] (kWh)
P [PWM] (kWh)
Diff (kWh)
2yr cost [NFO] (€)
2yr cost [PWM] (€)
2yr cost diff (€)
5
3.30
52.36
49.06
14.45
229.34
214.88
10
22.00
69.74
47.74
96.36
305.46
209.10
15
69.30
114.84
45.54
303.53
503.00
199.47
20
158.40
200.86
42.46
693.79
879.77
185.97
25
302.50
341.00
38.50
1324.95
1493.58
168.63
30
514.80
548.46
33.66
2254.82
2402.25
147.43
35
808.50
836.44
27.94
3541.23
3663.61
122.38
40
1196.80
1218.14
21.34
5241.98
5335.45
93.47
45
1692.90
1706.76
13.86
7414.90
7475.61
60.71
50
2310.00
2315.50
5.50
10117.80
10141.89
24.09
bottom of page