top of page

Den optimala motorstyrningen

NFO Sinus är det självklara valet för motorstyrning av elmotorer. Som enda produkt på marknaden omformar NFOn sinuskurvans frekvens med bibehållen ren sinuskurva. Denna teknik gör att du kan reducera lagerskadorna då inga lagerströmmar uppstår. Detta i sin tur innebär kostnadseffektiv, avbrottsfri drift av motorer. Samtidigt kan motorn drivas tyst och utan krav på dyra skärmade kablar. Sammantaget gör detta att NFO-omriktaren är en lönsam investering som ofta betalar av sig på 1 år. Den låga energiförbrukningen hjälper dig att nå dina hållbarhetsmål.

Enkel installation

Tyst drift

Säker teknik

+ Inga skärmade kablar
+ Inga krångliga installationskrav
+ Inga avståndsbegränsningar
+ Inga elektromagnetiska störningar
+ Inga irriterade switchljud
+ Inga lagerströmmar
+ Inga jordströmmar
NFO_10033.jpg
Fördelar

Sortiment

NFO finns i många olika effektstorlekar och kapslingar.
Modelltabell.jpg
NFO Sinus
NFO_10033.jpg

Välj rätt omriktare! Kontakta gärna NFO Drives.

Välj rätt dimension av omriktare till den motor som ska styras: Läs av motorns nominella ström på dess märkplåt och välj omriktare som kan leverera minst denna ström kontinuerligt.

En NFO-omriktare kan användas för att styra flera motorer – se bara till att strömmen räcker till.

Exempel: För att styra tre motorer med nominell ström 2,5A (totalt 7,5A)  välj en omriktare på 4,0 kW med kontinuerlig utström på 8,8A.
Om du vet att motorn inte kommer att köras med full ström kan du välja en mindre omriktare.
Om du vill ha möjlighet att lasta motorn över dess nominella ström måste du ta hänsyn till detta vid val av omriktare.

Sortiment

Produktblad

NFO Optimal 2,2kW IP55
NFO Sinus Prislista 2023 gällande 1 Januari
NFO Sinus  4 - 7,5kW IP54
NFO Sinus Prislista 2022 gällande 1 Juli
NFO Sinus 7,5 - 15kW IP20
RoHs
Mechanical Dimensions 0,37-15kW
REACH
CE-marking - Declaration of Conformity 2017
NFO PWM 3x400V 0,37-90kW
CE-marking - Declaration of Conformity NFO Sinus Optimal 2,2kW
NFO PWM Prislista 2022
NFO PWM Prislista 2023
Produktblad
Manualer

Manualer

Manual NFO Sinus G2
Snabbinstallationsguide NFO Sinus G2
Manual NFO Sinus Optimal
Snabbinstallationsguide NFO Sinus Optimal
Användarhandbok 400 V, 3 fas matning
0,37 - 15 kW serie G2
Användarhandbok NFO Sinus Optimal 2,2kW
Användarhandbok 230 V, 3 fas matning
Supplement 0,37kW -3kW
Modbus NFO Sinus G2
Modbus quickguide NFO Sinus G2
Modbus NFO Sinus Optimal
Modbus profinet quickguide NFO Sinus Optimal
Communication supplement ver. 2.03 2013
Modbus complete parameter table NFO Sinus Optimal
Manual NFO PWM
Användarhandbok 400 V, 3 fas matning
0,37 - 90 kW serie NFO PWM
Äldre manualer
0,37 – 15kW serie G2 ver. 3.4 fr.o.m. 2009-03-20
0,37 – 11kW ver. 2.8 gamla 1-fas – och 3-fas matade
0,37 – 15kW serie G2 ver. 3.3 fr.o.m. 2008-01-01
Fieldbus Interface Communication 
0,37 – 15kW serie G2 ver. 3.2 fr.o.m. 2007-05-02
1,5 – 15kW serie G2 ver. 3.1 fr.o.m. 2006-06-28
Seriekanal ver 5.0
Mjukvara

Mjukvara

Egenskaper hos NFO Sinus Manager
 • Lätt hantering av flera parameterinställningar i flera frekvensomriktare.

 • Uppdatera och säkerhetskopiera parameterinställningar.

 • Styr och övervaka frekvensomriktare via serieportarna.

 • Använd flera serieportar simultant.

 • Grafisk övervakning av utvalda parametrar.

 • Utskriftsfunktion av parameterlistor.

 • Inbyggd keyboardsimulator.

 • Stöd för MODBUS.

Systemkrav
 • Operativsystem: Windows 10

 • För NFO Sinus:  En RS232 seriell port på datorn eller en USB till seriellportsadapter, samt seriekabel anpassad för NFO Sinus. Seriekabel finns att tillgå via NFO Drives AB, alternativt koppla in enligt omriktarens manual.

 • För NFO Sinus Optimal:  En USB port på datorn samt en USB A/B-kabel. Ändra Sinus Managers grundinställning för kommunikation från NFO Classic till Modbus RTU, i meny Options/Settings/Default COM Settings (se bild).

Nedladdningar

NFO Sinus G2
Ladda ner NFO Sinus Manager för G2- omriktare genom att välja filen nedan.
NFO Sinus manager
Sinus manager.png
NFO Sinus Optimal
Ladda ner vår nyutvecklade mjukvara för Optimalomriktare, genom att välja filen nedan.

Tänk på att detta kan ses som en betaversion för tillfället, använd den gärna, men vänligen meddela oss om du stöter på några problem eller buggar.

Energikalkylator

Energi-kalkylator
Applikationer
Nominal Frequency
Hz
Nominal Motor Power
W
Energy Price
€/kWh
Months
 
Hertz
Cost (€/kWh)
Time (Months)
Energy cost over time when running with a frequency of 25 Hz
Frequency (Hz)
P [NFO] (kWh)
P [PWM] (kWh)
Diff (kWh)
2yr cost [NFO] (€)
2yr cost [PWM] (€)
2yr cost diff (€)
5
3.30
52.36
49.06
14.45
229.34
214.88
10
22.00
69.74
47.74
96.36
305.46
209.10
15
69.30
114.84
45.54
303.53
503.00
199.47
20
158.40
200.86
42.46
693.79
879.77
185.97
25
302.50
341.00
38.50
1324.95
1493.58
168.63
30
514.80
548.46
33.66
2254.82
2402.25
147.43
35
808.50
836.44
27.94
3541.23
3663.61
122.38
40
1196.80
1218.14
21.34
5241.98
5335.45
93.47
45
1692.90
1706.76
13.86
7414.90
7475.61
60.71
50
2310.00
2315.50
5.50
10117.80
10141.89
24.09

Applikationer

NFO Sinus kontrollerar elektriska motorer med ren sinus. Det ger många fördelar när frekvensomriktaren kan placeras på många olika ställen. Nedan listas några av väldigt många applikationsområden där en NFO-omriktare är att föredra.
 

Bostads- och affärsfastigheter (HVAC)
Industri (VVS och maskiner)
Jordbruks- och ryttarsystem (vakuumpumpar, maskiner etc.)
Lager och kylförvaring (HVAC)
Laboratorie-, test- och forskningsanläggningar (HVAC)
Marin (HVAC)
Radio- och TV-studio (HVAC)
Universitet och skolor (HVAC)
Sjukhus (HVAC)
Teatrar och konserthallar (VVS och maskiner)
Vattenverk och pumphouses (pumpar)
OEM-integrering av företagets egna produkter.

bottom of page