Våra kunder
NFO Sinus finns i alla miljöer.

ICAs stora fryslager är 70 000 kvm.

I fryslagret är det 15 meter upp till tak där fläktaggregaten sitter.

ICAs fryslager i Långeberga räknas som ett av Europas modernaste.

 

Installationen var enkel då NFO-omriktarna kunde placeras i elcentralen på långt avstånd från fläktarna och det befintliga oskärmade kablaget kunde användas.

info@nfodrives.se

+46454-37029

Tubba Torg 5 

SE-37432 Karlshamn, Sweden

Upgrading the future.

  • Linkedin NFO