top of page
People sitting outside

Frågor och svar

För utförliga anvisningar – se vår ”Användar- och installationshandbok” samt ”Snabbinstallatonsguide”. Dessa hittar du här

 

Vanliga frågor med svar

Nedan ser du några av de frågor som vi brukar få. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig till oss.

 • Vilken version av handbok ska jag använda till NFO-omriktaren?

Det beror på vilken version av omriktare du har. Om omriktaren har en två-radig kopplingsplint för signalkablage – använd handbok version 2.x. Om omriktaren har en tre-radig kopplingsplint för signalkablage - använda handbok version 3.x. Tryckdatum för handboken: Ver 3.1 – 2006-06-01 / ver 3.2 – 2007-05-02 / ver 3.4 – 2009-03-19 / ver 3.5 – 2012-01-04

 • Omriktaren går igång men kör inte motorn/pumpen etc

Kontrollera att körsignalen är kopplad till plint 5. Se figur 1 i handboken. Används positiv eller negativ logik?  Kontrollera bygel S1 – se figur 3 i handboken. Kontrollera att körsignal är rätt kopplat beroende på logiken. Kontrollera att Autotuning är gjord med rätt motordata, kapitel 5.5 i handboken

 • Det står ”Stop” i displayen. Hur ändrar jag till körläge?

Håll ned SHIFT och tryck STOP för att komma till Extern mode.

 

 • Det larmar ”AC Fail”.

Larmet AC Fail beror på inspänningar till omriktaren och inte omriktaren själv. Kontrollera nätspänningen.

 • Jag får ”PTC Temp” larm.

Är motorskyddstermistor (rätt) inkopplat?PTC-förkopplingsmotstånd skall endast finnas om motorskyddstermistor används.

 

 • Jag får larm ”ImagnLow” vid installation.

Kontrollera att motorn är kopplad till omriktaren och att alla brytare mellan omriktaren och motorn är tillslagna.

 

 • Kan jag installera NFO Sinus utan filter och utan skärmade kablar?

Ja, omriktarna uppfyller normerna i EMC-direktivet 2004/108/EG för emission från utrustning i bostäder, kontor, butiker och liknande miljöer (EN 61000-6-3) och immunitet för utrustning i industrimiljö (EN 61000-6-2) utan extra tillbehör eller skärmade kablar. Direktivet trädde i kraft 20 juli 2007.

 

 • Hur kan jag återställa alla parametrar (fabriks-reset)?

Följ instruktioner i kapitel 5.13 i Användar- och installationshandboken  (kap 5.12 i 2.x handbok).

 

 • Vad betyder Intrinsic EMC?

Det betyder att utrustningen är störningsfri i sig själv och kan installeras utan EMC-filter, skärmade kablar eller annat EMC-klassat installationstillbehör.

 

 • Kan man köra flera motorer parallellt på en frekvensomriktare?

Ja det går om motorerna är lika stora och likadant belastade. Ange summan av strömmen och effekten till samtliga motorer vid autotuning i parametrarna I-Nom och P-Nom. Till övriga parametrar anges värdet för en motor.

 

 • Kan man använda jordfelsbrytare tillsammans med NFO Sinus?

Ja det går utmärkt – även jordfelsbrytare för personskydd. En NFO Sinus drar maximalt 2 mA i jordledaren och jordfelsbrytare för personskydd bryter vid 30 mA. Jordfelsbrytare för brandskydd bryter vid högre ström beroende på var den installeras.

bottom of page