top of page
Electronic Circuit
Enkelt

NFO Sinus
 Unik teknik.

Det unika med NFO Sinus är att spänningen switchas i transistorerna så att omriktaren ger en utspänning i form av ren sinus. Det gör att man slipper alla elektromagnetiska störningar. NFO Sinus är den enda frekvensomriktaren på marknaden som använder denna teknik.

Konventionella frekvensomriktare, baserade på PWM-teknik, hackar sönder spänningen i korta pulser, vilket ger upphov till elektromagnetiska störningar (både lednings- och luftburna).

Sinus Switch

Switchkopplingen i varje motorfas består av två transistorer, en spole och två kondensatorer samt logik och regulatorer för styrning.

Transistorerna switchar så att strömmen i spolen är triangulär, de slår till vid nollström (s.k. soft switchning) och från vid full ström. Kondensatorerna fungerar som buffert så att strömmen till motorn blir jämn.

En regulator i switchkopplingen beräknar transistorernas timing så att spänningen till motorn överensstämmer med dess sinusformade börvärde.

Sinus switch
Skärmklipp.JPG

"Den unika tekniken har fördelar ur många olika aspekter"

Enkelt
Inga skärmade kablar
NFO Sinus uppfyller EMC-direktivet utan filter och skärmade kablar i alla miljöer, från industri och lantbruksmiljö till bostäder och sjukhus.

Befintligt oskärmat kablage kan användas och i äldre anläggningar slipper man allt arbete med ny kabeldragning.  Det finns inte heller krav på EMC-klassat installationstillbehör, typ förskruvningar och brytare. Då installationen går snabbt och man slipper dyrt EMC-klassat kablage blir kostnaden för installationen låg.

Jfr med PWM - Alla PWM-omriktare måste installeras med EMC-klassat skärmat kablage och allt installationstillbehör måste vara EMC-klassat.

 
Inga krångliga installationskrav
För NFO Sinus finns inga speciella EMC-restriktioner gällande installationen.
Jfr med PWM - Det ställs hårda krav på hur kabeldragningen görs och installatören måste ofta ha speciell EMC-kompetens.

 
Inga begränsningar i avstånd mellan motor och omriktare
Med NFO Sinus kan man ha långt avstånd mellan motor och omriktaren – flera hundra meter. Omriktaren kan  placeras centralt på servicevänlig plats – precis där du vill ha den. Det enda som begränsar är kabelns resistans.

Jfr med PWM – Det maximala avståndet mellan omriktare och motor varierar mellan olika PWM-omriktare men är ofta begränsat till några tiotal meter.

 

TYST

Inga elektromagnetiska störningar
NFO Sinus ger en utspänning i form av ren sinus vilket gör att omriktaren är störningsfri – utan några elektromagnetiska störningar.

Jfr med PWM -  I PWM-omriktarna hackas spänningen sönder i korta pulser, vilket ger upphov till elektromagnetiska störningar (både lednings- och luftburna).

 
Inga irriterade switchljud
NFO Sinus ger inget switchljud i motorn och miljön blir därmed tyst och behaglig för både människor och djur.

Jfr med PWM – När strömmen switchas i transistorerna uppstår ett irriterade högfrekvent ljud i motorn.

 

SÄKERT

Inga lagerströmmar
NFO Sinus ger inte upphov till några lagerströmmar och motorn får därmed en längre livslängd.

Jfr med PWM - PWM-tekniken skapar elektriska urladdningar som slår igenom motorlagren. De gnistor som då bildas slår hål i kullagren. Motorlagren slits därför ut snabbt – ibland på bara några månader.

 
Inga jordströmmar
Inga vagabonderande strömmar alstras och du slipper därmed både störningar på teknisk utrustning och obehag för djur. NFO Sinus ger inga jordströmmar och därmed kan jordfelsbrytare för både person- och brandskydd användas.
 
Jfr med PWM* - PWM-omriktare har så höga jordströmmar att det är svårt installera dem i anläggning med jordfelsbrytare och helt omöjligt med jordfelsbrytarna  för personskydd. Notera också att jordströmmarna ökar vid användning av skärmade kablar, vilket alltid krävs vid installation av PWM-omriktare!
bottom of page