top of page
Enkelt

NFO Sinus
 Patenterad och optimal teknik.

NFO Drives Logga

I NFO Sinus switchas spänningen i transistorerna så att omriktaren ger en utspänning i form av ren sinus. Det gör att man slipper alla elektromagnetiska störningar.

Konventionella frekvensomriktare, baserade på PWM-teknik, hackar sönder spänningen i korta pulser, vilket ger upphov till elektromagnetiska störningar (både lednings- och luftburna).

Sinus Switch

Switchkopplingen i varje motorfas består av två transistorer, en spole och två kondensatorer samt logik och regulatorer för styrning.

Transistorerna switchar så att strömmen i spolen är triangulär, de slår till vid nollström (s.k. soft switchning) och från vid full ström. Kondensatorerna fungerar som buffert så att strömmen till motorn blir jämn.

En regulator i switchkopplingen beräknar transistorernas timing så att spänningen till motorn överensstämmer med dess sinusformade börvärde.

Lösningen är patenterad.

Sinus switch
Enkelt
 • Inga skärmade kablar
  NFO Sinus uppfyller EMC-direktivet utan filter och skärmade kablar i alla miljöer, från industri och lantbruksmiljö till bostäder och sjukhus.

  Befintligt oskärmat kablage kan användas och i äldre anläggningar slipper man allt arbete med ny kabeldragning.  Det finns inte heller krav på EMC-klassat installationstillbehör, typ förskruvningar och brytare. Då installationen går snabbt och man slipper dyrt EMC-klassat kablage blir kostnaden för installationen låg.

  Jfr med PWM - Alla PWM-omriktare måste installeras med EMC-klassat skärmat kablage och allt installationstillbehör måste vara EMC-klassat.
   
 • Inga krångliga installationskrav
  För NFO Sinus finns inga speciella EMC-restriktioner gällande installationen.
  Jfr med PWM - Det ställs hårda krav på hur kabeldragningen görs och installatören måste ofta ha speciell EMC-kompetens.

   
 • Inga begränsningar i avstånd mellan motor och omriktare
  Med NFO Sinus kan man ha långt avstånd mellan motor och omriktaren – flera hundra meter. Omriktaren kan  placeras centralt på servicevänlig plats – precis där du vill ha den. Det enda som begränsar är kabelns resistans.

  Jfr med PWM – Det maximala avståndet mellan omriktare och motor varierar mellan olika PWM-omriktare men är ofta begränsat till några tiotal meter.
   

TYST

 • Inga elektromagnetiska störningar
  NFO Sinus ger en utspänning i form av ren sinus vilket gör att omriktaren är störningsfri – utan några elektromagnetiska störningar.

  Jfr med PWM -  I PWM-omriktarna hackas spänningen sönder i korta pulser, vilket ger upphov till elektromagnetiska störningar (både lednings- och luftburna).
   
 • Inga irriterade switchljud
  NFO Sinus ger inget switchljud i motorn och miljön blir därmed tyst och behaglig för både människor och djur.

  Jfr med PWM – När strömmen switchas i transistorerna uppstår ett irriterade högfrekvent ljud i motorn.
   

SÄKERT

 • Inga lagerströmmar
  NFO Sinus ger inte upphov till några lagerströmmar och motorn får därmed en längre livslängd.

  Jfr med PWM - PWM-tekniken skapar elektriska urladdningar som slår igenom motorlagren. De gnistor som då bildas slår hål i kullagren. Motorlagren slits därför ut snabbt – ibland på bara några månader.
   
 • Inga jordströmmar
  NFO Sinus ger inga jordströmmar och därmed kan jordfelsbrytare för både person- och brandskydd användas. Inga vagabonderande strömmar alstras och du slipper därmed både störningar på teknisk utrustning och obehag för djur.

  Jfr med PWM* - PWM-omriktare har så höga jordströmmar att det är svårt installera dem i anläggning med jordfelsbrytare och helt omöjligt med jordfelsbrytarna  för personskydd. Notera också att jordströmmarna ökar vid användning av skärmade kablar, vilket alltid krävs vid installation av PWM-omriktare!
bottom of page